Privātuma politika

1. Kas ir Privātuma politika

Šī Privātuma politika attiecas uz Jūsu personas datiem, kurus mēs izmantojam, kā arī citādākos veidos apstrādājam.

SIA DDRE garantē Jūsu datu aizsardzību, paralēli regulāri uzlabojot Privātumu politiku, tādējādi garantējot, ka datu aizsardzība atbilst visaugstākajām prasībām. Uzlabojot Privātuma politiku, Jūs vienmēr varat saņemt iepriekšējās Privātuma politikas vēstules, sazinoties ar mums, rakstot uz e-pastu: info@ddre.lv

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai, kas definējams kā datu subjekts, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un, ko veic SIA "LGBR", apstrādājot datu subjekta personas datus.

Privātuma politikas ietvaros raksturots, kā tiek apstrādāti dati, piemēram, tīmekļa vietnēs un tās uzlabošanas darbības darbībai paredzētos nolūkos.

Šie Privātuma politikas atjauninājumi un papildinājumi veikti 2018. gada 25. maijā.

2.Kas ir personas dati un kā notiek datu ievākšana

Personas dati ir jebkāda informācija, kuru izmantojot var identificēt fizisku personu – SIA DDRE klientu, sadarbības partneru vai uzņēmuma darbinieku, personas kodu, dzīves vietas adresi, personīgo tālruņa numuru, personīgo elektronisko pastu, nodarbošanos, ienākumu apjomu, saņemtos pakalpojumus, norēķinu informāciju, telefoniskās vai elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku  personu.

SIA DDRE rūpējas par esošo, potenciālo, kā arī bijušo klientu datu apstrādi, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679[3], kā arī direktīvu A 95/46/EK[4] (par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi) un šādu datu brīvu apriti, kā arī citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. SIA DDRE Jūsu datus nepārdos un nesniegs informāciju par Jūsu datiem trešo personu mārketinga u.c. aktivitāšu vajadzībām.

3.Datu izmantošana un konfidencialitāte

Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem, SIA DDRE ir tiesīga nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Lai padarītu tīmekļa vietni efektīvāku, kā arī draudzīgāku lietotājiem, Jūs varat akceptēt sīkfailu izmantošanu tīmekļa vietnē. Par juridisko pamatu kalpo Jūsu piekrišana, nospiežot uz „Apstiprinu” pogas iznirstošajā logā. Šie dati tiek glabāti līdz brīdim, kad Jūs no tiem atteiksieties. Tāpat SIA DDRE ir tiesīgi nosūtīt informāciju, tai skaitā tiešo zvanu veidā, par ddre.lv un SIA DDRE sadarbības partneru jaunumiem, akcijām un atlaidēm, kā arī sveikt datu bāzē esošos klientus svētkos (klienta vārds, dzimšanas diena, mēnesis un gads). Juridiskais pamats ir vēlme uzlabot klientu servisa kvalitāti, un šie dati glabāsies tik ilgi, kamēr atteiksieties no tiem. Papildus Jūsu dati tiek apstrādāti, kad izveidojat savu profilu mūsu tīmekļa vietnē, tam par juridisko pamatu kalpo Jūsu piekrišana un dati glābjas tik ilgi, kamēr no tiem atteiksieties.

3.1. Konfidencialitāte un Jūsu datu aizsardzība

Piekļuve Jūsu datiem ir pieejama tikai SIA DDRE autorizētam personālam, kuram šī informācija ir nepieciešama, lai pildītu darba pienākumus, piemēram, apstrādājot Jūsu pasūtījumu interneta veikalā.

Jums ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz e-pasta saites vai nosūtot informāciju uz e-pastu: info@ddre.lv

Kvalitatīva kanalizācija,
individuāls risinājums,
laba cena.

Mēs atrodamies
Brīvības iela 10b- 10,
Dobele, LV-3701,
Bankas Rekvizīti
Reģ. nr.: 48503022201
Brīvības iela 10b- 10, Dobele, LV-3701
AS «Swedbank» (HABALV22)
LV13 HABA 0551 0372 4438 8
Par uzņēmumu "SIA DDRE"
Uzņēmums SIA «DDRE» ir dibināts 2010. gada 2. septembrī, lai arī nesen, bet veiksmīgi darbojas notekūdeņu un bioloģisko attīrīšanu izbūvē un apsekošanā. Uzņēmumu ir dibinājis cilvēks ar vairāku gadu darba pieredzi šajā jomā.

Pasūtīt tehniku

Privātuma politika
Cena: EUR/h

Atstājiet savu numuru mēs Jums atdzvanīsim

Saņem piedāvājumu tuvākās darba dienas laikā

Izvēlies pakalpojumu: